• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Śmiałe prowokacje dyplomatyczne
Współczesne media z całą swoją bojowością oraz coraz to mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się przede wszystkim zrealizować profesjonalne założenia pieniężne na nadciągający rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak dobieranie tematyki do gazet opiera się przede wszystkim na bazie analizy tego, co cieszy się całkowicie największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie wiedzie do należytego poziomu zawiadamiania opinii publicznej, a ta w szeregu przypadków bierze własną wiedzę o realności jedynie z tego, co ujawnia telewizja oraz zapisuje ogólnodostępna prasa. Niestety, widać to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak niewielka grupa w pełnej społeczności posiada rzeczywistą wiedzę na temat najróżniejszych szczegółów systemu politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak ogólne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To przykre, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do partycypowania w demokracji.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.